094-9415652

ประภาวัลย์งานบัญชี

 • รับทำบัญชีทุกประเภทธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มมีคอนโดมิเนียมแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
 • รับวางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และให้คำปรึกษา ฝึกอบรมด้านบัญชีภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร
 • รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด  แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบริษัท และจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
 • รับพัฒนาระบบบัญชีให้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับ"บริษัทมหาชน"
 • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ทำไมต้องเลือก ประภาวัลย์งานบัญชี?

 • ทางสำนักงานบัญชีมีผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และภาษีอากรโดยตรง ดูแลบัญชีให้ท่าน
 • ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานบัญชีเข้ามาวางระบบบัญชี วางแผนภาษี และคอยให้คำปรึกษากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี และภาษีอากร
 • งานบัญชีที่ได้ จากการรับทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถให้ข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ตามที่เจ้าของธุรกิจต้องการได้
 • งานด้านภาษีอากร จัดทำถูกต้องตามประมวลรัษฎากร หมดปัญหาภาระเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ในภายหลัง
 • หากท่านมีการเปลี่ยนพนักงานบัญชีบ่อยครั้ง ก็มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานยังคงเป็นระบบดังเดิม เพราะสำนักงานบัญชีคอยควบคุมระบบและสอนงานให้อยู่เสมอ
 • ที่สำคัญยิ่ง ยังมั่นใจได้ว่า สำนักงานบัญชีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกิจจึงมีความเป็นกลาง คอยตรวจสอบเรื่องการเงินให้ตลอดเวลา
 • กรณีที่ท่านต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อุ่นใจได้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรจากทางสำนักงานบัญชี ไปร่วมชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กับท่านด้วย
 • ท่านจะมีต้นทุนด้านงานบัญชีที่ต่ำ แต่ได้การรับทำบัญชีที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ