ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร

 

*** งดรับคำถามใหม่ชั่วคราวนะครับ ทางทีมงานกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2014 (HAPPY NEW YEAR!!! ทุกท่านคร้าบ ^ ^) ***


*** เพื่อนๆนักบัญชีที่อยากเป็นกำลังใจให้เรา หรือ ต้องการรับข้อมูล ”เตือนความจำ” เกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร แบบทันท่วงที ทางหน้า News Feed ของ facebook กด Like ได้เลยนะครับ ^ ^

 
Displaying results 191 to 200 out of 418
 

Ni

คำถาม (Tuesday, 04-12-12 11:49)

กรณียื่นหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำไงค่ะ
เป็นค่าบริการ 3%(50ทวิ= 3%)ยอด 2,577.32x3%=77.32
แต่ตอนยื่นนำส่งๆแค่ 1% ยอด2,577.32x1%=25.77
ต้องทำเป็นยื่นเพิ่มเติมหรือว่าต้องทำไงค่ะ

คำตอบ:

ทำแบบยื่นเพิ่มเติม เฉพาะรายที่ยื่นผิดนี้ โดยกรอกยอดที่ถูกต้องลงไป คือ 2,577.32 x 3% = 77.32

ในใบปะหน้า ช่อง”สรุปรายการภาษีที่นำส่ง” ข้อ.2 รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น (77.32 หักนำส่งแล้ว 25.77) แล้วนำยอดที่ต้องส่งเพิ่ม 51.55 บาท ใส่ในช่องจำนวนเงิน

อย่าลืม! ในข้อ.3 เงินเพิ่ม ให้คำนวณ 1.5% ต่อเดือนด้วยนะคะ

 

สำราญ

คำถาม (Tuesday, 04-12-12 09:11)

เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนจากกรมสรรพากรจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

คำตอบ:

Dr. เงินสด/เงินฝาก

Cr. ภาษีซื้อ

 

yama

คำถาม (Monday, 03-12-12 17:13)

ยื่น ภงด.53 ปกติผ่านอิตเตอร์เน็ตไปแล้ว แต่ไปยื่นมือซ้ำอีกรอบในเดือนถัดไปและขีดถูกว่าเป็นยื่นปกติ+ค่าปรับ เพราะลืมไปว่ายื่นไปแล้ว นี่จะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ ต้องไปขอคืนเงินหรือเปล่า แล้วสงสัยอีกอย่างคือสรรพกรตรวจสอบไม่ได้หรือคะว่าได้มีการยื่นปกติไปแล้ว

คำตอบ:

กรณีที่ 1. ไม่ต้องการขอคืนค่าปรับ ก็ลงบัญชีเป็นค่าปรับภาษี ตามปกติ แต่ค่าปรับภาษีนี้จะเป็นรายจ่ายต้องห้าม ต้องบวกกลับตอนคำนวณภาษีใน ภ.ง.ด.50

กรณีที่ 2. ต้องการขอคืนค่าปรับอาญา ก็ให้ยื่นคำร้อง ค.10 โดยระบุว่า

1. ขอคืนค่าปรับอาญา

2. ตามแบบอะไร ?

3. เดือนปีภาษี ?

4. แนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท, แบบ ภ.ง.ด.53 ที่ยื่นปกติทาง Internet, แบบที่นำไปยื่นปกติครั้งที่ 2, ใบเสร็จภาษีและใบเสร็จค่าปรับอาญา อย่าลืมรับรองสำเนาด้วยนะคะ

ยื่นคำร้อง ค.10 ที่สรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) แต่ถ้าจะให้ไว ก็ให้ไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่ (จังหวัด) งานคืนภาษีค่ะ

การรับแบบสำหรับการยื่นแบบเสียภาษี สรรพากรพื้นที่สาขามีหน้าที่รับแบบและรับชำระเงินเท่านั้น งานตรวจสอบก็จะเป็นงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องไปค่ะ

 

มิ่งขวัญ

คำถาม (Monday, 26-11-12 13:24)

ภาษีขายคืออะไรบ้างค่ะอยากได้หลายๆคำตอบ

คำตอบ:

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ เรียกเก็บ จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

คำตอบก็คงจะประมาณนี้ จะแตกต่างก็เพียงการใช้คำในประโยคเท่านั้น จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ค่ะ

 

Aun

คำถาม (Sunday, 25-11-12 09:14)

บริษัทที่เปิดใหม่ ถ้ามีค่าเดินสายไฟ ค่าหลอดไฟ ค่าพรม ค่าปูพื้นห้องน้ำ สำนักงานจะลงเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท หรือทรัพยืสิน กรณีที่บริษัทเช่าสำนักงาน ไม่ได้มีสำนักงานเป็นของตัวเอง

คำตอบ:

จากคำถามให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานของบริษัท หรือเข่าสำนักงาน

ยกเว้นค่าพรม ถ้ามีมูลค่ามาก ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ “เครื่องตกแต่งสำนักงาน “ ตัดค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปีค่ะ

 

จารุนันท์

คำถาม (Monday, 19-11-12 22:09)

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ sup ออกให้ตลอดไป สามารถนำมาหักภาษีเงินได้ปลายปีได้หรือไม่

คำตอบ:

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้เราไม่ว่าจะออกให้ครั้งเดียวหรือตลอดไป เราสามารถนำมาเป็นเครดิตภาษี ตอนปลายปีได้ค่ะ แต่อย่าลืมนำยอดภาษีที่เขาออกให้นั้นมารวมเป็นเงินได้ของเราด้วยนะคะ

 

หน่อย

คำถาม (Monday, 19-11-12 19:43)

ยื่นรายชื่อในใบแนบ ภงด.1 เดือน10/55 ผิด เช่น จะยื่นเงินได้ของนาย ก 30,000 ไม่มีภาษี แต่ดันไปลงชื่อเป็นนาย ข ซึ่งขอลาออกไปแล้วตั้งแต่เดือน 9/55 กรณีนี้ต้องยื่นปรับแบบยังไงค่ะ

คำตอบ:

ให้ทำแบบ ภ.ง.ด.1 เดือน 10/55 ที่ถูกต้องขึ้นมาใหม่ทั้งหมดมีข้อมูลเหมือนเดิมทุกอย่าง เช่น เดิมทำยื่นพนักงาน 10 คน แบบยื่นเพิ่มเติมก็ทำทั้ง 10 คนเหมือนกัน โดยแก้ไขเฉพาะชื่อเป็นนาย ก ให้ถูกต้องเท่านั้น แล้วนำแบบที่ทำขึ้นมาใหม่ที่ถูกต้องนี้ไปยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1

แล้วทางสรรพากร ก็จะยึดแบบที่เรายื่นเพิ่มเติมเข้าไปล่าสุดนี้แทนค่ะ

 

พัชราภรณ์

คำถาม (Sunday, 18-11-12 19:08)

มีเศษสตางค์จากการรับจ่าย จะลงผังบัญชีอะไรคะ

คำตอบ:

ตั้งรหัสบัญชีขึ้นมา 1 รหัส ในหมวดสินทรัพย์ หมวด 1 ให้อยู่ในกลุ่มของเงินสด ชื่อบัญชี “เงินสดขาด(เกิน)บัญชี” ถ้ารับมาเกินก็ Cr. รับขาดก็ Dr. ด้านจ่ายก็เหมือนกันส่วนต่างที่ขาดหรือเกินก็ผลักเข้าบัญชีนี้ พอสิ้นรอบก็ค่อยสรุปทีเดียวว่าขาดหรือ(เกิน)จะบันทึกเป็นรายได้อื่น หรือรายจ่ายอื่น ดังนี้

กรณี สิ้นรอบมียอดคงเหลือเป็น Dr. ก็บันทึก

Dr. รายจ่ายอื่น

Cr. เงินสดขาด (เกิน) บัญชี

กรณี สิ้นรอบมียอดคงเหลือเป็น Cr. ก็บันทึก

Dr. เงินสดขาด (เกิน) บัญชี

Cr. รายได้อื่น

 

sasithorn

คำถาม (Saturday, 17-11-12 08:58)

Microsoft หัก ณ ที่จ่าย3%ถือเป็นค่าบริการ หรือค่าจ้างทำของค่ะ

คำตอบ:

เป็นได้ทั้งค่าบริการและค่าจ้างทำของค่ะ เป็นการหักตามมาตรา 3 เตรส ให้ไปดูรายระเอียดในตารางการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส นะคะ

 

AN

คำถาม (Friday, 16-11-12 12:17)

กรณีซื้อรถยนต์มีที่นั่งไม่เกิน10คน(รถยนต์นั่ง)แต่เปิดบิลชื่อบริษัทสามารถลงบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ใช่มั้ยค่ะ แต่ภาษีสามารถเครดิตได้ด้วยหรือป่าว และการคำนวนค่าเสื่อมคือ ยอดทีใช้คำนวนไม่เกิน1ล้านบาทถูกมั้ยค่ะ

คำตอบ:

การซื้อทรัพย์สินของบริษัท ย่อมบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้อยู่แล้วค่ะ

ส่วนเรื่องภาษีซื้อ และการคำนวณค่าเสื่อม ให้ไปทำความเข้าใจใน Website หัวข้อ Case Study เรื่อง การขายและเช่ากลับ ดูตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ไป จะมีคำอธิบายและตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะ