094-9415652

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร ล่าสุด

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “ปาริชาติ”

สอบถามหน่อยค่ะ จ้างผู้รับเหมาทำงาน 50000 บาท จ่ายงวดแรกไปแล้ว 10000 บาทออกใบกำกับแล้ว จะจ่ายงวดที่ 2 แต่เขาทำงานไม่เรียบร้อย จึงไปจ้างเจ้าอื่นมาทำ และทางเราจ่ายเงินให้เจ้าอื่นแทน จะออกใบกำกับ โดยจะหักเงิน เจ้าแรกยังไงคะ ต้องทำใบลดหนี้ไหมคะ คำตอบ: บริษัทเราเป็นผู้จ้างและผู้จ่ายเงิน บริษัทเราไม่ต้องออกใบกำกับภาษี และไม่ต้องทำใบลดหนี้ แต่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินค่าจ้าง 3% งวดที่ 2 จะจ่ายเจ้าแรกอีก 40,000 ก็เอายอดที่ไปจ้างเจ้าอื่นมาหักออก เหลือเท่าไรก็จ่ายเจ้าแรกไป ผู้รับเหมาที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกใบกำกับภาษีให้บริษัทเรา ส่วนบริษัทเรามีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายค่าจ้าง 3% และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่ะ

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “สมชาย”

บริษัทซื้อรถยนต์ ไม่เกิน 7 ที่นั่งราคา 3,690,000 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดาวน์ไป 1,107,000 คงเหลือ 2,583,000 โดยส่วนที่เหลือนี้เข้าไฟแนนซ์ สัญญาเช่าทางการเงิน คิดดอกเบี้ยทั้งสิ้น 770000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาการผ่อน 60 เดือน เดือนละ 40,008 รวมภาษี งวดสุดท้ายจะต้องชำระเพิ่มเติมอีก 1,000,000 บาท รวมภาษีแล้ว ผ่อนมาได้ 48 งวด จึงนำรถขายดาวน์ ในราคา 500,000 รวมภาษีแล้ว คำถาม จะโอนปิดเจ้าหนี้ผ่อนชำระอย่างไร ในเมื่อเดิมตั้งเจ้าหนี้ผ่อนชำระไว้จำนวนเต็ม ดอกเบี้ย รอตัดบัญชี ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด คำตอบ: ให้เข้าไปดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีใน Website กรณีศึกษา เรื่องสัญญาเช่า ส่วนการขายดาวน์นั้น ก็ให้ล้างทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่ต้น ผลต่างก็จะเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการชายดาวน์ค่ะ

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “เกียรติ”

กรณีที่บริษัทมีรายได้นอกจากรายได้ปกติ เช่น รายได้จากขายเศษกระดาษ รายได้จากการขายฟอร์มพนักงาน รายได้เคลือบบัตรพนักงาน เป็นต้น คำถาม จะต้องเปิดใบกำกับภาษีหรือไม่ คำตอบ: เมื่อบริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วรายได้อื่นๆเหล่านี้ก็ต้องออกใบกำกับภาษีด้วยค่ะ

ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “เกียรติ”

ผมมีข้อสงสัยครับคือบริษัทซื้อสินค้าจากผู้ขายรายหนึ่ง ผู้ขายเปิดใบส่งของมาให้วันที่ 4/12/60 แต่ใบกำกับภาษีเปิดมาวันที่ 8/12/60 คำถาม บริษัทลงรับของในวันที่ 4/12/60 และได้มีการเปิดไปใช้ในกิจการเพื่อเปิดขายให้กับลูกค้าของบริษัท ประเด็นก็คือ หากมีการตรวจสอบหลักฐานโดยหน่วยงานของสรรพากร จะมีปัญหาหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ คำตอบ: ปกติ Tax point ของการขายสินค้า คือ จุดส่งมอบสินค้า จากคำถาม ใบส่งของกับใบกำกับภาษีเป็นคนละวันที่ แต่ยังอยู่ในเดือนเดียวกัน ก็จะไม่มีปัญหาเพราะยังถือว่าเป็นเดือนภาษีเดียวกันอยู่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ ข้ามไปเป็นคนละเดือนก็จะเกิดประเด็นว่าผู้ขายสินค้ายื่น ภาษีขายล่าช้าไป แต่ถึงมีปัญหา จะเป็นปัญหาฝั่งผู้ขายสินค้า เราเป็นฝั่งผู้ซื้อสินค้า จะไม่มีปัญหา เขาออกใบกำกับภาษีมาเดือนไหนเราก็ใช้ในเดือนนั้นแหละค่ะ